روبونیچ

آموزش مفهومی و مهارت محور رباتیک و الکترونیک

ساخت انواع مدارهای الکترونیکی و ربات های ساده و هوشمند

بستر مجازی روبونیچ

آموزش مجازی + پشتیبانی آنلاین
تجهیزات و قطعات الکترونیک و رباتیک
کاربردی مهارتی سرگرمی هدفدار

مجموعه سطوح آموزشی روبونیچ

آموزش سطح 1

از لامپ و کلید
تا ربات هوشمند
برای سنین دوم ابتدایی به بالا

( شامل ترم 1 و ترم 2 )

آموزش سطح 2

آشنایی و کار با آی سی ها و ساخت مدارها و ربات های جذاب و هوشمند برای سنین دوم ابتدایی به بالا

( شامل ترم 3 و ترم 4 )

آموزش سطح 3

کار با قطعات الکترونیکی و آی سی های جدید و آموزش سطح مقدماتی برنامه نویسی برای سنین سوم ابتدایی به بالا

( شامل ترم 5 )

( شروع آموزش از فروردین 1400 )

آموزش سطح 4

آموزش سطح پیشرفته و کاملبرنامه نویسی برای دانش آموزان چهارم ابتدایی به بالا

( شامل ترم 6 و ترم 7 )

( شروع آموزش از فروردین 1400 )

هر سطح شامل یک بسته اصلی و چندین مدار مکمل می باشد که کارآموز می تواند پس از آموزش بسته اصلی ، بسته های مداراهای جانبی را تهیه کند و آنها را بسازد

سطح ها به گونه ای طراحی شده اند که دانش آموز را قدم به قدم به سطح پیشرفته الکترونیک و رباتیک می رساند

شعار های روبونیچ

سرگرمی ،مهارتی، کاربردی،هدفدار

به دستان خلاقت اعتماد کن