تماس با ما - روبونیچ

تماس با ما

 

 

 

ما با موارد زیر همکاری داریم:

🔹️کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

🔹️کانون فرهنگی تربیتی

🔹️پنج قطب رباتیک کشور

 

 

رباتیک و خلاقیت ، روبونیچ