افتخارات - روبونیچ

افتخارات

برخی از افتخارات روبونیچ

برای اطلاعات بیشتر و بزرگ نمایی روی هرعکس کلیک کنید

۱ـ ثبت ۶ اختراع دانش آموزی
۲ـ کسب ۲ مقام اول کشوری جشنواره ابن سینا سال ۱۳۹۸
۳ـ کسب ۳ عنوان پژوهشگر برتر کشور در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸
* کسب ده ها مقام استانی در جشنواره نوجوان خوار زمی

برای نمایش کامل تصاویر روی آن کلیک کنید