بسته تکمیلی ترم 1 (ربات آتشنشان ، ربات فوتبالیست، تجهیزات ربات جنگجو)

این بسته شامل 38 سازه پلاستیکی ، 6 سازه فلزی ، 40پیچ، 40 مهره ، موتور با کیفیت کم مصرف ، کلید فشاری ، پره ، شوتر و 2 سیم رابط بلند می باشد که با افزودن  این تجهیزات به بسته ترم 1 ،می توان ربات آتشنشان و فوتبالیست دستی و ربات جنگجو مجهز ساخت.

58000 تومان