مدار تشکیل رنگ

در این مدار از قطعاتی از جمله مقاومت متغیر و led rgb استفاده شده است و کارآموز می تواند با ترکیب سه رنگ اصلی که در این led قرار دارد ، رنگ های مختلف ایجاد نماید.

برای دیدن فیلم آموزشی روش ساخت این مدار به بخش ((فیلم آموزشی مدارها و ربات های تک فروش)) در صفحه اصلی مراجعه کنید.

61000 تومان